Enquête door Sint-Katelijne-Waver

Enquête: Oproep: expertengroep fietsstraten

Begin dit jaar vroegen we onze inwoners naar hun mening over de fietsstraten in onze gemeente. Met een expertengroep van tien gaan we in het najaar de verschillende fietsstraten en voorstellen voor nieuwe fietsstraten evalueren. Jij kan erbij zijn.

Onze gemeente telt vijftien fietsstraten, alles bij elkaar zo'n elf kilometer. Ze zijn een aanvulling op de vele alternatieve fietsverbindingen. De fietsstraten deden hun intrede in 2018. Nu is het tijd voor een evaluatie. Uit de bevraging kwamen een aantal criteria naar voor die onze inwoners belangrijk vinden wat betreft de fietsstraten. Op basis van deze criteria zal de expertengroep de huidige fietsstraten evalueren en de voorstellen voor nieuwe fietsstraten beoordelen.

Wat is een fietsstraat?

In een fietsstraat geniet de fiets een bevoorrechte positie. Hij mag de volledige breedte van de rijbaan gebruiken, of de helft ervan indien het een rijbaan is met tweerichtingsverkeer. In een fietsstraat mogen motorvoertuigen de fietsers niet inhalen. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u. De veiligheid van de fietser staat voorop.

Stel jouw kandidatuur

Tijdens de bevraging gaven een zestigtal inwoners aan interesse te hebben om deel te nemen aan de expertengroep. Om vlot te kunnen werken, zullen we een representatieve, heterogene groep van tien personen samenstellen. Niet alleen fietsers, ook autobestuurders zullen hier deel van uitmaken. Deze expertengroep zal twee keer samenkomen: op 21 oktober en 25 november, telkens ’s avonds.

Wil jij deel uitmaken van de expertengroep die zich buigt over onze fietsstraten? Stel dan hier jouw kandidatuur. De selectie van de deelnemers zal gebeuren op basis van achtergrond, motivatie, beschikbaarheid en engagement. Je kan je kandidatuur indienen tot uiterlijk woensdag 8 september.

Startdatum 27 augustus 2021
Einddatum 08 september 2021
15 vragen - De enquête is anoniem

De enquête is gesloten

Het is helaas niet langer mogelijk om de enquête in te vullen omdat deze is gesloten op 08 september 2021.

24 deelnemers
arrow_upward