Enquête door Sint-Katelijne-Waver

Enquête: Bedenk een naam voor de nieuwe fuif- en evenementenhal

Op een weide langs de Leliestraat, tegenover de Aldi, bouwt het gemeentebestuur binnenkort een fuif- en evenementenhal. Het complex zal ook plaats bieden aan de bibliotheek, het Katelijnse filiaal van het conservatorium en een jeugdhuis.

We zoeken een naam voor het gebouw én voor de nieuwe weg/straat tussen de Leliestraat en Dreefvelden, waar het complex komt te liggen. De suggesties moeten voldoen aan één van volgende criteria:

 • past bij het verhaal achter het ontwerp van de agora of de vorm van het gebouw;
 • verwijst naar de plek of historie waar het gebouw gelegen is;
 • is een typisch kenmerk voor Sint-Katelijne-Waver;
 • bovendien moet er een verband zijn tussen de naam voor het gebouw en de straat waar het gelegen is.

Op www.sintkatelijnewaver.be/hal kan je terecht voor alle informatie over het nieuwe gebouw.

Spelregels

 • Iedereen kan deelnemen.
 • Je kan zo vaak deelnemen als je wil.
 • Je bezorgt een naam voor het gebouw én de straat.
 • Geef een korte toelichting bij je suggestie.
 • Suggesties zijn welkom tot 15 maart 2022.
 • Nadien zal een werkgroep de voorstellen beoordelen en voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.
 • De voorstellen voor de nieuwe straatnaam worden voorgelegd aan de Erfgoedraad, die advies zal uitbrengen.
Startdatum 17 februari 2022
Einddatum 15 maart 2022
7 vragen - De enquête is anoniem

De enquête is gesloten

Het is helaas niet langer mogelijk om de enquête in te vullen omdat deze is gesloten op 15 maart 2022.

103 deelnemers
arrow_upward