Enquête door Sint-Katelijne-Waver

Enquête: Wat vind jij van onze fietsstraten?

Onze gemeente heeft 15 fietsstraten, alles bij elkaar zo'n elf kilometer. Ze zijn een aanvulling op de vele alternatieve fietsverbindingen. De fietsstraten deden hun intreden in 2018, nu twee jaar later, willen we de fietsstraten evalueren en jij kan ons daarbij helpen.

Hoe gaan we te werk?

Alle inwoners kunnen tot en met 17 januari de onderstaande vragenlijst invullen. Hier kan je aangegeven wat jij belangrijk vindt aan een fietsstraat.

Begin 2021 zal een groep van een 10-tal inwoners op basis van deze resultaten verder gaan met de evaluatie van de fietsstraten in onze gemeente.

Wat is een fietsstraat?

In een fietsstraat geniet de fiets een bevoorrechte positie. Hij mag de volledige breedte van de rijbaan gebruiken, of de helft ervan indien het een rijbaan is met tweerichtingsverkeer. In een fietsstraat mogen motorvoertuigen de fietsers niet inhalen. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u. De veiligheid van de fietser staat voorop.

Startdatum 17 december 2020
Einddatum 31 januari 2021

Selecteer je buurt

Niet zeker van je buurt? Bekijk de kaart.

9 vragen

1. Inrichting: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt. (1/2)

Inrichting: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt. (1/2)
selecteer er maar één
Signalisatie staat op punt zoals de wegcode het voorschrijft.
selecteer er maar één
Een fietsstraat heeft voorrang op de zijstraten.
selecteer er maar één
Een fietsstraat moet voldoende breed zijn om comfortabel te kunnen fietsen (min. 1,75 m voorkeur)
selecteer er maar één
De fietsstraat heeft een rood wegdek over heel de lengte van de fietsstraat.
selecteer er maar één
De fietsstraat heeft een rood wegdek bij het begin en einde van de fietsstraat.
Inrichting: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt. (1/2)
Helemaal niet belangrijk
Enigszins belangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk
Extreem belangrijk
selecteer er maar één
Signalisatie staat op punt zoals de wegcode het voorschrijft.
selecteer er maar één
Een fietsstraat heeft voorrang op de zijstraten.
selecteer er maar één
Een fietsstraat moet voldoende breed zijn om comfortabel te kunnen fietsen (min. 1,75 m voorkeur)
selecteer er maar één
De fietsstraat heeft een rood wegdek over heel de lengte van de fietsstraat.
selecteer er maar één
De fietsstraat heeft een rood wegdek bij het begin en einde van de fietsstraat.

2. Inrichting: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt. (2/2)

Inrichting: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt. (2/2)
selecteer er maar één
De fietsstraat heeft een rood wegdek enkel voor het accentueren van conflictzones.
selecteer er maar één
Er zijn fietslogo's op het wegdek aangebracht bij begin en einde van de fietsstraat.
selecteer er maar één
Er zijn fietslogo's op het wegdek aangebracht op regelmatige afstanden in de straat.
selecteer er maar één
Er is een fysieke beperking voor auto's om fietsers in te halen (vb. moeilijk overrijdbare middenstrook, middenlijn,...).
selecteer er maar één
De lengte van een fietsstraat moet beperkt worden om conflicten tussen fietsers en autobestuurders te vermijden.
Inrichting: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt. (2/2)
Helemaal niet belangrijk
Enigszins belangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk
Extreem belangrijk
selecteer er maar één
De fietsstraat heeft een rood wegdek enkel voor het accentueren van conflictzones.
selecteer er maar één
Er zijn fietslogo's op het wegdek aangebracht bij begin en einde van de fietsstraat.
selecteer er maar één
Er zijn fietslogo's op het wegdek aangebracht op regelmatige afstanden in de straat.
selecteer er maar één
Er is een fysieke beperking voor auto's om fietsers in te halen (vb. moeilijk overrijdbare middenstrook, middenlijn,...).
selecteer er maar één
De lengte van een fietsstraat moet beperkt worden om conflicten tussen fietsers en autobestuurders te vermijden.

3. Handhaving: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt.

Handhaving: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt.
selecteer er maar één
Het verbod op inhalen van de fietsers wordt gerespecteerd.
selecteer er maar één
De snelheidsbeperking van 30 km/u wordt gehandhaafd.
Handhaving: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt.
Helemaal niet belangrijk
Enigszins belangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk
Extreem belangrijk
selecteer er maar één
Het verbod op inhalen van de fietsers wordt gerespecteerd.
selecteer er maar één
De snelheidsbeperking van 30 km/u wordt gehandhaafd.

4. Mobiliteitsvisie: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt.

Mobiliteitsvisie: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt.
selecteer er maar één
Het aantal fietsers in de straat moet hoger liggen dan de gemotoriseerde voertuigen.
selecteer er maar één
Het inrichten van een fietsstraat moet het gebruik van de fiets in de gemeente verhogen.
selecteer er maar één
De fietsstraat moet bijdragen tot de leefkwaliteit in de straat.
selecteer er maar één
Belangrijke fietssbestemmingen (school, jeugdvereniging,...) moeten omgevormd worden naar een fietssstraat.
selecteer er maar één
Een fietsstraat moet passen in een ruimer geheel van fietsverbindingen (andere fietsstraten, knooppunten,...).
selecteer er maar één
Een fietsstraat mag geen deel uitmaken van een sluiproute voor gemotoriseerd verkeer.
selecteer er maar één
Een fietsstraat moet gelegen zijn in een woonzone, bij voorkeur binnen de bebouwde kom.
selecteer er maar één
Indien openbaar vervoer toegelaten is in de fietsstraat, gebeurt dit met een lage frequentie.
Mobiliteitsvisie: geef voor elk van onderstaande criteria weer hoe belangrijk je dit aspect vindt.
Helemaal niet akkoord
Eerder niet akkoord
Neutraal
Eerder akkoord
Helemaal akkoord
selecteer er maar één
Het aantal fietsers in de straat moet hoger liggen dan de gemotoriseerde voertuigen.
selecteer er maar één
Het inrichten van een fietsstraat moet het gebruik van de fiets in de gemeente verhogen.
selecteer er maar één
De fietsstraat moet bijdragen tot de leefkwaliteit in de straat.
selecteer er maar één
Belangrijke fietssbestemmingen (school, jeugdvereniging,...) moeten omgevormd worden naar een fietssstraat.
selecteer er maar één
Een fietsstraat moet passen in een ruimer geheel van fietsverbindingen (andere fietsstraten, knooppunten,...).
selecteer er maar één
Een fietsstraat mag geen deel uitmaken van een sluiproute voor gemotoriseerd verkeer.
selecteer er maar één
Een fietsstraat moet gelegen zijn in een woonzone, bij voorkeur binnen de bebouwde kom.
selecteer er maar één
Indien openbaar vervoer toegelaten is in de fietsstraat, gebeurt dit met een lage frequentie.

5. Sensibiliatie: in welke mate ben je het eens met onderstaande stellingen?

Sensibiliatie: in welke mate ben je het eens met onderstaande stellingen?
selecteer er maar één
De bevolking heeft voldoende kennis over een fietsstraat.
selecteer er maar één
Er worden sensibiliserende acties georganiseerd om de weggebruiker te informeren over de regels in een fietsstraat.
selecteer er maar één
Er is een gevoel van veiligheid voor de fietsers.
Sensibiliatie: in welke mate ben je het eens met onderstaande stellingen?
Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens
Weet ik niet
selecteer er maar één
De bevolking heeft voldoende kennis over een fietsstraat.
selecteer er maar één
Er worden sensibiliserende acties georganiseerd om de weggebruiker te informeren over de regels in een fietsstraat.
selecteer er maar één
Er is een gevoel van veiligheid voor de fietsers.

6. Zijn er volgens jou nog zaken waar we een fietsstraat kunnen op beoordelen? Graag een korte toelichting waarom.

7. Heb je een opmerking of suggestie over een bepaalde fietsstraat? Vermeld zeker en vast de straatnaam.

8. Welke straat zou volgens jou als fietsstraat mogen ingericht worden en waarom?

9. Heb jij interesse om begin 2021 deel te nemen aan twee avonden waar we de fietsstraten in onze gemeente zullen evalueren? Bezorg ons dan hier je contactgegevens.

Klaar met invullen?