Enquête door Sint-Katelijne-Waver

Enquête: Hoe maken we de schoolomgeving aan Dijkstein verkeersveiliger? Denk mee tijdens ronde tafel

Voor en na schooltijd ontstaat er een chaotische verkeerssituatie aan het Loerenboske en Maanhoevebad. Daar willen we samen met buurtbewoners en ouders iets aan doen. Dus organiseren we op 25 april een rondetafelgesprek.

Voetgangers, fietsers, auto’s: veel verkeer zoekt zijn weg op weinig ruimte. Auto's parkeren op de uitwuifzone, het voetpad en de groenzones. Deze toestanden zorgen voor hinder en gevaarlijke verkeerssituaties voor de leerlingen en verhinderen een vlotte doorstroming van het verkeer.

Afgelopen najaar lanceerden we een bevraging waarbij we op zoek gingen naar goede ideeën om de verkeerssituatie te verbeteren. 29 personen stuurden een suggestie in. Sommigen zijn niet haalbaar, in andere zit wel muziek.

Nu willen we graag met inwoners rond de tafel zitten om deze ideeën samen uit te werken. Tijdens een rondetafelgesprek gaan inwoners en experten in gesprek om samen tot oplossingen te komen.

Ronde tafel op 25 april

Het rondetafelgesprek voor de schoolomgeving Dijkstein vindt plaats op dinsdagavond 25 april in de refter van Dijkstein. Iedereen die dat wenst en zich constructief opstelt, kan deelnemen.

Er gelden wel enkele afspraken:

  • Alleen concrete en realistische maatregelen worden besproken (bijvoorbeeld infrastructurele aanpassingen die door het gemeentebestuur kunnen worden uitgevoerd);
  • Algemene maatregelen vallen buiten de scope van het gesprek (zoals meer handhaving door de politie);
  • Iedereen kan zich opgeven om deel te nemen, vooral een positieve en constructieve houding is belangrijk;
  • Het gesprek duurt ca. 1,5 uur;
  • We voorzien maximaal 15 deelnemers. Zo komt iedereen aan bod tijdens het gesprek. Als er meer aanmeldingen zijn, proberen we twee gesprekken te organiseren op deze avond;
  • Je moet ingeschreven zijn om deel te nemen.

Inschrijven kan t.e.m dinsdag 18 april. Nadien ontvang je een bevestiging en het aanvangsuur (tussen 19 en 20.30 uur).

Startdatum 07 april 2023
Einddatum 18 april 2023
5 vragen - De enquête is anoniem

De enquête is gesloten

Het is helaas niet langer mogelijk om de enquête in te vullen omdat deze is gesloten op 18 april 2023.

13 deelnemers
arrow_upward