Oproep door Sint-Katelijne-Waver

Oproep: Gezocht: vrijwilligers die helpen bij ouderenbehoefteonderzoek

In augustus en september organiseert het gemeentebestuur een groot ouderenbehoefteonderzoek. Voor dit onderzoek moeten we 420 enquêtes afnemen bij 60-plussers. Voor de bedeling van deze enquêtes zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Wil jij helpen?

In 2014 organiseerden we voor het eerst een ouderenbehoefteonderzoek. De resultaten vertaalden zich in een ouderenbeleidsplan voor Sint-Katelijne-Waver. Intussen zijn we acht jaar verder en is het tijd om dit onderzoek opnieuw te voeren. De VUB zal ons begeleiden

Op wetenschappelijke basis selecteren we 420 in onze gemeente wonende 60-plussers. Deze zullen uitgenodigd worden om de enquête in te vullen. Hiervoor rekenen we op de hulp van enthousiaste vrijwilligers. In eerste instantie denken we aan 60-plussers, maar uiteraard mag iedereen meehelpen.

Wat verwachten we van jou?

Als vrijwilliger krijg je een tiental enquêtes voor mensen bij jou in de buurt:

  • Je steekt een brief in de bus die het onderzoek aankondigt.
  • Twee à drie dagen later, bel je aan om de enquête persoonlijk te overhandigen. Doet de persoon niet open, dan ga je wat later een tweede keer langs. Na twee vruchteloze pogingen markeer je de bevraagde als niet bereikbaar.
  • Je spreekt een moment af om de enquête op te halen.

In principe is het niet de bedoeling om de enquête samen in te vullen. Uitzonderlijk kan dat wel indien de persoon niet in staat is om het zelf of met een familielid in te vullen. 

Begin september spreken we opnieuw af om de enquêtes terug te bezorgen. Je geeft ons dan ook een overzicht van de personen die niet wensten mee te werken of niet bereikbaar waren. Voor die personen selecteren we iemand van de vervanglijst. 

Infomoment

Heb je interesse om hieraan mee te werken? Bezorg ons dan jouw gegevens het invulformulier.

Op donderdag 28 juli organiseren we van 9.30 tot 11 uur een opleidingsmoment voor de enquêteurs. Dan kan je beslissen of je meedoet.

Startdatum 24 juni 2022
Einddatum 24 juli 2022
6 vragen - De enquête is anoniem

De oproep is gesloten

Het is helaas niet langer mogelijk om deel te nemen aan de oproep.

10 deelnemers
arrow_upward